หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง "การรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567"

2023-11-07    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่