วช. รับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (FY2025) ด้านเกษตร (อาหาร) ในประเด็น เรื่อง การผลิตอาหารที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate-Smart Food Production) ประจำปี 2568

2023-12-27    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 61