บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567

2024-01-24    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 36