ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)  กรอบการวิจัย การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ  ประจำปีงบประมาณ 2567

2024-01-24    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 37