บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ประจำปีงบประมาณ 2567

2024-04-02    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 22