บพท. ขอเชิญนักวิจัยทุกท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบ: การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

2024-04-02    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 24