สบวพ. ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษออนไลน์ การใช้ Generative AI เพื่อการเขียนข้อเสนอโครงการและบทความวิจัยอย่างมีจริยธรรม

2024-05-17    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 6