ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย - วิทยาศาสตร์สุขภาพ 24 มกราคม 2567 Download
2 แผนการใช้จ่ายเงิน - วิทยาศาสตร์สุขภาพ 18 เมษายน 2567 Download

แบบฟอร์ม ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ขออนุมัติรับทุนวิจัยโครงการสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 24 มกราคม 2567 Download
2 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย - วิทยาศาสตร์สุขภาพ 24 มกราคม 2567 Download
3 รายงานความก้าวหน้า - วิทยาศาสตร์สุขภาพ 24 มกราคม 2567 Download
4 รายงานแสดงรายการใช้จ่ายเงิน -วิทยาศาสตร์สุขภาพ 24 มกราคม 2567 Download
5 ส่งผลงานวิจัยสำหรับปิดทุน - วิทยาศาสตร์สุขภาพ 24 มกราคม 2567 Download
6 concept paper - วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 เมษายน 2567 Download
7 แผนการใช้จ่ายเงิน - วิทยาศาสตร์สุขภาพ 18 เมษายน 2567 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณศศิภัสสร
โทร. 4763
E-mail : sasiphatson@sut.ac.th