ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท
(เต็มเวลา/ทุนภายนอก)


ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท
(เต็มเวลา/ทุนภายนอก)


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ขั้นตอนการสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิจัยโครงการ (เต็มเวลา/ทุนภายนอก) 6 กันยายน 2664 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท
(เต็มเวลา/ทุนภายนอก)


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิจัยโครงการ (เต็มเวลา/ทุนภายนอก) Form - IRD – ลูกจ้าง – ทุนภายนอก 001 23 กุมภาพันธ์ 2664 Download
2 แบบแจ้งรายละเอียดการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน Form - IRD – ลูกจ้าง – ทุนภายนอก 002 23 กุมภาพันธ์ 2664 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอนุรักษ์
โทร. 4763
E-mail : anuruk@sut.ac.th