ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท
(เต็มเวลา/ทุนภายนอก)

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท
(เต็มเวลา/ทุนภายนอก)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ขั้นตอนการสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิจัยโครงการ (เต็มเวลา/ทุนภายนอก) 22 ธันวาคม 2563 Download

แบบฟอร์ม ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท
(เต็มเวลา/ทุนภายนอก)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิจัยโครงการ (เต็มเวลา/ทุนภายนอก) Form - IRD – ลูกจ้าง – ทุนภายนอก 001 10 มกราคม 2567 Download
2 แบบแจ้งรายละเอียดการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน Form - IRD – ลูกจ้าง – ทุนภายนอก 002 26 พฤศจิกายน 2564 Download
3 Request to hire temporary researcher (Full time/External Grant) form 21 มกราคม 2565 Download
4 Contract for temporary researcher (Full time/External Grant) form 21 มกราคม 2565 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอนุรักษ์
โทร. 4763
E-mail : anuruk@sut.ac.th