เอกสารประกอบการเสนอโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 เงื่อนไขการขอรับทุน 03 ตุลาคม 2561 Download
2 แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว (แบบ ว-1ด) 10 ตุลาคม 2562 Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน / คุณอนุรักษ์ / คุณมณีเนตร
โทร. 4761 / 4763 / 4763
E-mail : namfon@sut.ac.th/ anuruk@sut.ac.th / maneenate@sut.ac.th