พนักงานตามระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิจัย

ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์/วิธีการ/ภาระงานขั้นต่ำ พนักงานตามระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิจัย

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งนักวิจัยชำนาญการ นักวิจัยเชี่ยวชาญ และนักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ และภาระงานขั้นต่ำ ของพนักงานตามระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิจัย พ.ศ. 2566 14 กันยายน 2566 Download
2 คู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการคิดหน่วยภาระงานขั้นต่ำ สำหรับพนักงานตามระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิจัย 13 พฤศจิกายน 2566 Download

แบบฟอร์ม พนักงานตามระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิจัย

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอนุรักษ์
โทร. 4763
E-mail : anuruk@sut.ac.th