ทุนปริญญาเอกครบรอบ 36 ปี มทส.

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุนปริญญาเอกครบรอบ 36 ปี มทส.

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทุนปริญญาเอกครบรอบ 36 ปี มทส.

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ขออนุมัติรับทุนปริญญาเอกครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ทุน 36 ปี มทส.สมัคร-01 ) 8 กุมภาพันธ์ 2967 Download
2 รายละเอียดการเสนอขอรับทุนปริญญาเอกครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ทุน 36 ปี มทส.-รายละเอียดการเสนอขอรับทุน-02) 8 กุมภาพันธ์ 2567 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปรียานุช หรือ คุณอนุรักษ์
โทร. 4761 หรือ 4763
E-mail : preeyanuch@g.sut.ac.th หรือ anuruk@sut.ac.th