บพข. ร่วมกับ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) สนับสนุนทุนวิจัยภายใต้กรอบวิจัย การใช้ประโยชน์ของวัสดุเปลี่ยนสถานะ (Phase Chang Material Application: PCM)

2022-05-12    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 118