ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 MCRUNC 2021 และระดับนานาชาติ ICIIM 2021 "สร้างสรรค์งานวิจัยบนฐานของนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก"

2020-12-09    
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่


Visitor: 197