คู่มือการใช้งาน Turnitin
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีClick ที่รูปภาพเพื่อไปยังเว็บไซต์ Turnitin