ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดข่าวทุน

2020-10-14
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สวก.]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 21

ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ "Business Model Canvas for Researchers"

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 23

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง" เพื่อร่วมพัฒนาแผนวิจัย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 19

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบ 2564 แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรม 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 21

สวก.ประกาศรับข้อเสนอ ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 21

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 20

วช.เปิดรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 20
2020-09-21
วช. การเสนอขอรับทุน วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 19
2020-10-08
สวก.เปิดเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 22
2020-09-23
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและผู้ที่โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 20
2020-10-09
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บพข.)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 15
2020-10-21
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 39
2020-10-27
ศจย. และ สวก. ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 186
2020-10-30
สกสว.รับข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2565 และสถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 124
2020-11-05
ประกาศทุน Humboldt-foundation

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 22
2020-11-10
Newton Fund : Transforming Systems through Partnerships

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 15
2020-11-18
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัย และนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัย เชิงวิชาการ ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 22