ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สวก.]

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สวก.] . . .

อ่านต่อ

ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ "Business Model Canvas for Researchers"

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ "Business Model Canvas for Researchers" โดย อาจารย์ ดร. มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าโครง . . .

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง" เพื่อร่วมพัฒนาแผนวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจไก่โคราช ขอเชิญเข้าร . . .

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม

งานวิจัย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันวิจัยและพัฒนาของเรา

Center of Excellence in High Energy Physics and Astrophysics

PROF.YUPENG YAN, PH.D.

Center of Excellent in Agricultural Product Innovation

PROF.NEUNG TEAUMROONG, PH.D.

Center of Excellence in Advanced Functional Materials

PROF.SANTI MANSIRI, PH.D

Center of Excellence in Biomass

ASST. PROF.WEERACHAI ARJHARN, PH.D

Center of Excellence in Innovation for Sustainable Infrastructure Development

PROF.SUKSUN HORPIBULSUK, PH.D., P.E.

Center of Excellence in Electromagnetic Wave Applications

ASSOC. PROF. DR. CHANCHAI THONGSOPA, PH.D.

Center of Excellence on Technology and Innovation for Korat Chicken Business Development

ASSOC. PROF. DR. AMONRAT MOLEE, PH.D.

Center of Excellence in Biomechanics Medicine

ASST. PROF.LT.COL. BURA SINDHUPAKORN,MD.

Center of Excellence in Microbial Technology for Agricultural Industry

ASST PROF. DR. SUREELAK RODTONG, PH.D.

Center of Excellence for Entrepreneurship

MULLIKA SUNGSANIT, PH.D.เอกสารเผยแพร่ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด

21
August 2020
เจ้าหน้าที่สบวพ.คว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดีมาก
21
August 2020
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่นสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
21
August 2020
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สวก.]
21
August 2020
ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ "Business Model Canvas for Researchers"
21
August 2020
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง" เพื่อร่วมพัฒนาแผนวิจัย
21
August 2020
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบ 2564 แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรม 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action
21
August 2020
สวก.ประกาศรับข้อเสนอ ประจำปีงบประมาณ 2564
21
August 2020
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21
August 2020
วช.เปิดรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021)

Address

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact Number

โทรศัพท์ 0-4422-4702
โทรศัพท์ 0-4422-4776
โทรสาร 0-4422-4750

Email Address

ird_pr@sut.ac.th

Facebook

IRD@SUT