2022-08-17

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. กมลวัช งามเชื้อ คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร. . .

อ่านต่อ

2022-05-10

บพข. ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสด การให้ทุนวิจัย แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2566 (รอบ. . .

อ่านต่อ

2022-06-09

บพค. ขอเชิญนักวิจัยขั้นแนวหน้าร่วมรับฟังคำชี้แจงการประกาศรับข้อเสนอโครงการของ บพค. ปี 2566. . .

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม