2023-09-25

สบวพ.เปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจรับทุน Full-time Researchers คุณวุฒิปริญญาโท-เอก (Full-time Master and Doctoral Researcher) ครั้ง. . .

อ่านต่อ

2023-09-25

สบวพ.ขอแจ้งการรายงานการนำส่งผลผลิตสำหรับคณาจารย์ที่ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (F. . .

อ่านต่อ

2023-09-07

สบวพ.ขอแจ้งเงื่อนไขการเปิดรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568. . .

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม