2023-11-24

สบวพ. เปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจ เสนอโครงการเชิงหลักการ Concept Paper ขอรับเงินอุดหนุนฯ เพื่อส่. . .

อ่านต่อ

2023-11-29

สบวพ. เปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจรับทุน กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัต. . .

อ่านต่อ

2023-11-14

สวก.รับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic งานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหล. . .

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม