2022-11-25

สกสว. ชวนทำความเข้าใจ (ร่าง) แผนด้าน ววน. ของประเทศ กับ PMU ที่รับผิดชอบ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 . . .

อ่านต่อ

2022-11-25

สกสว. ชวนทำความเข้าใจ (ร่าง) แผนด้าน ววน. ของประเทศ กับ PMU ที่รับผิดชอบ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 . . .

อ่านต่อ

2022-10-20

แจ้งมาตรการควบคุมสินค้าและถ่ายโอนเทคโนโลยีซอฟต์แวร์. . .

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม