2024-02-16

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยา. . .

อ่านต่อ

2024-02-13

สบวพ. เปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจรับทุนปริญญาเอก ครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร. . .

อ่านต่อ

2024-02-02

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568. . .

อ่านต่อ

ข่าวเด่น

ข่าวสารและกิจกรรม