2024-04-17

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น สายวิ. . .

อ่านต่อ

2024-04-05

สบวพ.เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567. . .

อ่านต่อ

2024-04-05

สบวพ. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีว. . .

อ่านต่อ

ข่าวเด่น

ข่าวสารและกิจกรรม